Osäker tillvaro

25 februari 2010

För den som är medelålders och närstående till en strokedrabbad som skrivs ut till hemmet innebär den första tiden en kamp för att kunna hantera det dagliga livet och inte tappa fotfästet. ?

För att uthärda måste makarna omvärdera relationen till sin partner och målen med livet, konstaterar sjuksköterskan Britt Bäckström i en avhandling från Mittuniversitetet.?

Avhandlingen: En tillvaro av utanförskap. En longitudinell studie om att vara i medelåldern och närstående till en person som insjuknat i stroke.?

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida