Östrogentabletter i låg dos fördubblar risken för livmodercancer

Sluta ta östrogentabletter om de inte har effekt. Det uppmanar Elisabeth Epstein, forskare vid Universitetssjukhuset i Lund. Lågpotent östrogen är nästan lika farligt som högpotent. 

På senare år har förskrivningen av högpotenta östrogentabletter mot klimakteriebesvär minskat, medan lågpotenta östrogentabletter mot sköra slemhinnor har ansetts ofarliga och därför har förskrivits frikostigt. Men när det gäller östrogentabletter som tas oralt visar den aktuella studien att risken för livmodercancer är nästan lika stor med lågpotenta som med högpotenta tabletter.

Studien är en prospektiv kohortstudie (undersökning som följer en avgränsad och noggrant beskriven grupp, en kohort, under längre tid) där 40 000 kvinnor har följts under 15 år. Av de 17 000 kvinnor som vid studiens slut hade gått in i klimakteriet hade 166 drabbats av livmodercancer.

Vagitorier ökar inte risken

För dem som hade tagit perorala östrogentabletter var risken att drabbas fördubblad jämfört med de kvinnor som inte hade gjort det. Att ha använt vagitorier med östrogen gav däremot inte någon signifikant förhöjd risk.

Östrogen under och efter klimakteriet hjälper mot sköra slemhinnor och trängningsbesvär, men däremot inte mot ansträngningsläckage eller urinvägsinfektioner. Elisabeth Epstein, som är gynekolog, uppmanar kvinnor att inte använda preparaten i onödan och att söka läkare vid blödningar.

– Fortsätt inte med östrogenbehandlingen om den inte har effekt. Och den som är hjälpt av behandlingen och vill fortsätta bör välja de vaginala beredningarna, säger hon. 

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida