Outbildade löper högre risk att få diabetes

Outbildade löper högre risk att få diabetes
Outbildade löper 48 procents högre risk att drabbas av typ 2-diabetes än högre tjänstemän, visar forskning vid Sahlgrenska akademin. Arkivbild: Mostphotos

Kända riskfaktorer förklarar bara en del, visar forskning vid Sahlgrenska akademin.

Göteborgsforskarna har följt 7 500 mäns hälsoutveckling sedan 1970-talet. Under studieperioden fick 13 procent av männen typ 2-diabetes.

Då männen delades in i socioekonomiska grupper visade det sig att bara 11 procent av de högre tjänstemännen hade drabbats, medan 16 procent fått typ 2-diabetes bland ej facklärda arbetare.

Det innebär en 48 procent större risk för dem att drabbas jämfört med de högre tjänstemännen. Justerat för andra klassiska riskfaktorer som rökning och övervikt var ökningen 39 procent.

Nyligen visade en studie vid Sahlgrenska akademin att människor i lägre socioekonomiska grupper rapporterar mer stress, men enligt forskarna bakom den nu aktuella studien kan inte heller de fynden räcka för att helt förklara den högre riskökningen.

– Det krävs vidare studier för att bättre förstå orsaken till varför fler får diabetes i denna grupp, och hur vi på sikt ska kunna hitta förebyggande åtgärder, säger forskaren Christina Hedén Ståhl som lett studien.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida