Överrapportering på akuten det som tar absolut mest tid

Överrapportering på akuten det som tar absolut mest tid
Det är när vi kommunicerar med varandra som misstag ofta sker, säger Lena Berg.

Arbetet på en akutmottagning innebär ofta många överrapporteringar personal emellan, något som också kan orsaka missförstånd. En studie visar att informationsutbyte tar den största delen av personalens tid.

20 oktober 2011

Sjuksköterskan Lena Berg har tillsammans med en forskarkollega observerat hur mycket tid personalen på Karolinska sjukhusets akutmottagning i Solna och akutmottagningen i Falun ägnar åt olika arbetsuppgifter.

Resultatet av studien visar att personalen använder 42 procent av tiden åt informationsutbyte, därnäst kommer informationsletande som tar 13 procent av arbetstiden. Samspel med patienter och anhöriga kommer på tredje plats med 9 procent.

Vill ha mer tid hos patienterna

Lena Berg är förvånad över att hon och hennes kolleger använder så mycket tid för att prata med varandra om patienterna.

– Lite mer tid skulle jag nog vilja vara hos patienterna. Men informationsutbytet krävs också för att driva vården framåt, även om vissa delar av kommunikationen oss emellan skulle gå att göra effektivare, säger hon.

Förändring i gång

På hennes arbetsplats, akutmottagningen på Karolinska sjukhuset i Solna utanför Stockholm, är personalen på väg mot en arbetsmodell som skulle kunna effektivisera kommunikationen.

– Att arbeta tillsammans i vårdlag, en sjuksköterska, en läkare och en undersköterska, är ett bra sätt att spara tid, tycker Lena Berg.

 Deras arbetssätt bygger på att det ska vara rätt från början. Alla i teamet –läkaren, sjuksköterskan och undersköterskan – går oftast in till patienten tillsammans

– Det blir mindre överrapporteringar och därmed också färre missförstånd, säger hon.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida