Patient med sepsis lämnades hemma

Patient med sepsis lämnades hemma
Mannen fick blodförgiftning efter tatueringen men ambulanssjuksköterskan missade symtomen. Arkivbild: Mostphotos

I stället för att göra en helhetsbedömning av mannens symtom låg ambulanspersonalens fokus på att inte i onödan belasta akutmottagningen.

Efter tatueringen fick mannen feber och värk i armhålan och ringde sin mamma som är sjuksköterska. Hon sa att han skulle ringa larmcentralen som skickade en ambulans med prio 1, den högsta nivån. Ambulanssjuksköterskan som undersökte mannen tyckte att han var relativt opåverkad och efter kontakt med bakjoursläkaren fick patienten stanna kvar hemma.

 Hade fel fokus

Sju timmar senare sökte mannen vård på akutmottagningen. Då hade han svår sepsis med chocksymtom. Efter några dagars sjukhusvård kunde patienten skrivas ut.

Verksamhetschefen anser i sin lex Maria-anmälan att sjuksköterskan och läkaren underskattat riskerna med en bakteriell infektion efter tatuering med systemengagemang. Trots att både 1177 och SOS Alarm hade befarat sepsisutveckling uppfattade de inte riskerna.

– Det är klart att det var en felbedömning, men som så ofta då vi kommer var patienten inte så påverkad samtidigt som det förmodligen var fullt på akutmottagningen, säger Poul Kongstad, chefläkare och verksamhetschef för ambulans, krisberedskap och säkerhet i Region Skåne.

Han anser att felbedömningen var ett uttryck för att ambulanssjukvården får allt fler utryckningar till patienter som inte behöver sjukhusvård. Med hårt belastade akutmottagningar har ambulanssjukvårdens fokus blivit att avlasta akutmottagningarna genom att sålla bort alla dem som inte behöver sjukhusvård.

 Inte agera grindvakt

– Men det är inte vårt uppdrag att agera grindvakt. Oavsett hur det ser ut på akuten måste vi göra en helhetsbedömning. Det går inte att bara förlita sig på sin undersökning, vi måste också lyssna och fråga oss varför patienten har ringt. Det var mycket som talade för att mannen hade drabbats av sepsis: ett samtal mitt i natten om feber efter ingrepp i huden, säger Poul Kongstad.

Var sjätte utryckning som ambulanssjukvården i Skåne gör går till personer som inte behöver sjukhusvård. Det kan ligga nära till hands att tolka samtalen som okynnespåringningar. Men Poul Kongstad säger att det är farligt att tänka så.

 Flera sepsis-fall tidigare

– Jag brukar säga att ingen frisk människa vill ha kontakt med sjukvården i onödan. Utvecklingen med allt fler singelhushåll innebär att många inte har någon att rådfråga när de blir dåliga. Oro och rädsla i kombination med att vi i allt högre grad vänder oss till experter i alla sammanhang kan lätt leda till att man kallar på ambulans, säger Poul Kongstad.

Ambulanssjukvården i Skåne har haft flera sepsis-fall tidigare och efter den här händelsen sätts en rad åtgärder in. Till exempel vidareutbildning i diagnostik för sjuksköterskorna, vårdprogram för sepsis, påminnelser om att inte för tidigt låsa sig för en diagnos och om attityden till patienten.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida