Patienter med hjärtsvikt kan slippa akuta inläggningar med digitalteknik

Patienter med hjärtsvikt kan slippa akuta inläggningar med digitalteknik
Med några få självtester är förhoppningen att patienter med hjärtsvikt ska slippa åka skytteltrafik mellan sjukhuset och hemmet. Arkivbild: Colourbox

I Linköping testar just nu ett tiotal patienter med hjärtsvikt att hemifrån rapportera in olika mätvärden till vården med hjälp av en digital penna. Målet är att minska antalet akuta sjukhusinläggningar.

– Om vi ser att värden avviker från våra referensvärden kontaktar vi patienten. Om det behövs ändrar vår läkare patientens medicinering, eller så åker vi hem till patienten för en medicinsk bedömning, säger sjuksköterskan Maria Mjörnberg som tar emot värdena från patienterna.

Projektet går under benämningen Hälsodagboken och innebär att ett tiotal patienter med hjärtsvikt dagligen mäter sin vikt och skattar graden av andfåddhet. Några mäter också själva sitt blodtryck, sin puls och syresättningen i blodet.

Värdena skickas med hjälp av en digital penna till Linköpings avancerade hemsjukvård, där de tas emot och analyseras av Maria Mjörnberg.

Förhoppningen är att på ett tidigare stadium än i dag upptäcka försämringar som kräver vårdinsatser. På så sätt hoppas man kunna undvika en del av de akuta sjukhusinläggningar som är så vanliga inom den här patientgruppen.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida