Patienter med risk för långvarig smärta bör tas om hand snabbt

Patienter med risk för långvarig smärta bör tas om hand snabbt
En del patienter med ont i rygg, nacke eller axlar behöver snabb kbt-behandling i stället för sjukgymnastik. Foto: Colourbox

Patienter i riskzonen för långvariga problem i rygg, nacke och axlar blir inte hjälpta av sjukgymnastik. De måste identifieras tidigt och få rätt behandling direkt.

De tre första månaderna är en kritisk tid. Tio procent av de patienter som drabbas av smärta i rygg, nacke eller axlar riskerar att få långvariga problem. Får de inte rätt behandling med detsamma är det svårt att kompensera för det efteråt. 

 – Det  tjänar både patienten och samhället på – eftersom de 10 procent av smärtpatienterna som får långvariga problem står för 80 procent av kostnaderna, säger Thomas Overmeer, sjukgymnast och medicinforskare vid Örebro universitet.

Kbt i stället för sjukgymnastik

Hans doktorsavhandling visar att psykosociala faktorer är avgörande både för att identifiera människor som riskerar långvariga problem men också i rehabiliteringen. 

De psykosociala faktorerna är en del av smärtproblematiken, smärta är inte bara en fysiologisk reaktion utan ett samspel mellan kropp, tankar, känslor och beteende. När smärta upplevs som ett hot kan det leda till katastroftankar. Rädslan gör att patienten fokuserar på smärtan och spänner sig vilket leder till att smärtan upplevs starkare. Det blir en negativ spiral som är svår att bryta.

– Dessa patienter ska inte sjukgymnaster behandla utan direkt skicka vidare för Kbt-behandling eller till ett multimodalt team.  I nuläget skickas de inte vidare förrän man har sett att behandlingen hos sjukgymnasten inte hjälper. Men då har man förlorat värdefull tid, säger  Thomas Overmeer.

Bryta den onda cirkeln

En otillräcklig behandling leder till långa sjukskrivningar och mycket lidande för den enskilde individen.

På fredag försvarar Thomas Overmeer  sin avhandling  ”Implementing psychosocial factors in physical therapy treatment for patients with acute/sub-acute musculoskeletal pain”.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida