Patientfokus

Patientfokus

Personcentrering inom hälso- och sjukvård. Från filosofi till praktikInger Ekman (red)?Liber 2014. www.liber.se??

Att patienten är en jämlik partner och journalen patientens egendom är viktigt för Håkan Hedman, som drabbades av en njursjukdom redan som barn. Han är en av författarna till denna antologi om personcentrerad vård. ?

Många som hör talas om arbetssättet tycker inte att det är något nytt — de anser att de redan arbetar så. Här visar författarna att det sällan är fallet. Att förändra det man redan tror sig veta är svårt. Personcentrerad vård är en process som bejakar människans möjligheter och livskraft även om hen är svårt sjuk. Det handlar om ett partnerskap mellan personal och patient, som bygger på en förtroendefull relation, att verkligen lyssna på patientens berättelse samt att den gemensamt planerade vården genomförs som de har kommit överens om.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida