Pengar att söka

1 september 2009

Forskar du om vilka metoder som hjälper bäst för att få långtidssjukskrivna att komma tillbaka till arbetslivet? Då kan du söka pengar från de 60 miljoner som Vårdalstiftelsen utlyser för projekt inom ramen för rehabiliteringsgarantin. Landstingen ska stå som sökande, gärna flera i samarbete, och universitet och högskolor som medsökande. Den 21 september går ansökningstiden ut.?Läs mer: www.vardal.se. ?

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida