Personalkris på centraloperation i Lund

Personalkris på centraloperation i Lund
Enligt Leena Keränen, Vårdförbundet i Lund, beror krisen på kortsiktigt tänkande. Foto: Lars Klang

Pensionärer, inhoppande chefer och operationssjuksköterskor från Danmark. Så ska — förhoppningsvis — personalkrisen lösas på centraloperation i Lund där operationer nu ställs in.

Lunds universitetssjukhus skulle behöva anställa tolv operationssjuksköterskor för att få verksamheten på operationsenheten att fungera. Det motsvarar nästan en tredjedel av det totala antalet operationssjuksköterskor på avdelningen.

Hyr in personal

I ett försök att lösa den akuta personalkrisen har operationssjuksköterskor hyrts in från bemanningsföretag.

– Men det har inte gått att lösa problemet så heller. Vi får inte så många vi behöver. Det är inte tillräckligt många som utbildar sig inom specialistkompetensen och denna brist visar sig fullt ut nu, säger Suzanne Lindholm, enhetschef på centraloperation i Lund.

Hon vill helst prata om den generella bristen på specialistkompetens. Men enligt Leena Keränen på Vårdförbundets avdelningsexpedition i Lund, som själv är operationssjuksköterska, är krisen på centraloperation i Lund resultatet av kortsiktigt tänkande hos landstinget och dålig arbetsmiljö.

Enlig henne har arbetsgivaren glömt bort personalen, försämrat scheman och fokuserat för hårt på att korta köer och få upp antalet operationer per dag.

– Jag vet många operationssjuksköterskor som sökt sig till privata vårdföretag där de kan jobba dagtid.

Kortsiktigt tänkande

Leena Keränen saknar också en långsiktig handlingsplan för bemanningen på enheten för operation.

Enligt Suzanne Lindholm har landstinget försökt uppmuntra sjuksköterskor att vidareutbilda sig till operationssjuksköterskor, bland annat genom ett löfte om 2 500 kronor i extra lönepåslag.

– Bristen kommer inte att vara lika svår i januari. Vi har folk på väg in. Men det är stor konkurrens om operationssjuksköterskorna. Vi jobbar hela tiden med arbetsmiljön för att bli en attraktiv arbetsgivare. För närvarande gör vi det vi kan, säger hon.

Ingen lösning i sikte 

På grund av personalkrisen har operationer fått ställas in och pensionerade operationssjuksköterskor har hoppat in och jobbat extra. Inför sommaren hoppas Suzanne Lindholm att personalavdelningen dessutom lyckas rekrytera operationssjuksköterskor från Danmark och att operationssjuksköterskor på chefsnivå ska kunna gå in och jobba på golvet.

Detta är under diskussion och ännu finns ingen färdig lösning på personalproblemet.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida