Personligt Annika Larsson Mauleon

Bor: på en gammal gård i SorundaFamilj: man, två barn och en hundGör helst: renoverar huset, läserFörsöker påminna sig: att det inte kommer att stå på gravstenen hur många poäng hon har

Nedbäddad i en säng, nästan naken med bara en tunn sjukhusskjorta och mössa, kommer patienten till operationsavdelningen. För Annika Larsson Mauleon är det obegripligt och provocerande att någon kan påstå att det inte kan existera någon omvårdnad där.

– Hur kan man tänka så? Patienterna är så utlämnade, de läggs i någon annans händer och många gamla är så försiktiga och vågar inte säga något. Där om någonstans ska vi bedriva omvårdnad.

Anestesi- och operationssjukvård är i hög grad tekniska specialiteter och ska vara kostnadseffektiva. På kort tid ska sjuksköterskan hinna bygga upp en relation till patienten, informera och upprätthålla trygghet och säkerhet. För Annika Larsson Mauleon går det inte ihop.

– Det blir en kollision mellan kostnadseffektivitet och god vård.
Man räknar bara »knivtid«, allt annat är »kringtid«. Det är fel att vård inte får kosta pengar, säger hon.

Valet av forskningsområde var därför självklart: där patienten är som mest utsatt och mycket kan orsaka vårdlidande. Hon vill ge sjuksköterskorna argument för att vårdandet måste få
ta tid.

– Som sjuksköterska måste jag veta hur jag ska bygga upp tilltro och säkerhet hos patienten och jag vill att sjuksköterskorna ska diskutera och hitta argument för hur de gör det.
I dag ger sjuksköterskor upp för att det inte finns tid.

Med metoden paradigmcase (se referat) når Annika Larsson Mauleon intervjupersonernas upplevelser »innanför skinnet«. I intervjuer med sjuksköterskor såg hon att de lätt hamnade i moraliska trångmål och samvetsstress när de saknade mandat för att handla, eller upplevde att de gjorde det, och målen för vården därmed inte kunde nås. I den akuta situationen är var och en koncentrerad på sitt eget ansvarsområde. Sjuksköterskan utgår från sin yrkesroll och gör det hon ska, medan kirurgen brister i förståelse och går ut och säger: »Jag måste börja nu.« Annika Larsson Mauleon efterlyser samtal i teamen om de olika yrkesgruppernas roller och ansvar.

– Om vi förstår varandras yrkesroller är det lättare att också inse att var och en måste gå in i sin roll. Dålig förståelse leder till onödiga konflikter.

För att få till stånd goda samtal tror Annika Larsson Mauleon att det behövs etiska forum. I studien såg hon att när anestesi- och operationssjuksköterskor tillsammans tog den tid de behövde för att ge patienten ett gott omhändertagande, var det lättare att hävda att det krävdes.

För korrespondens:
Annika Larsson Mauleon, universitetslektor, anestesisjuksköterska och doktor i medicinsk vetenskap vid Blekinge tekniska högskola
0455-385407  alr@bth.se

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida