PET/CT. På väg mot säkrare bedömning av cancertumörer

Med ett datorbaserat beslutsstöd hoppas Margareta Scharin Täng på mer tillförlitliga och snabbare bedömningar av bilder på cancertumörers utbredning och förändring.

1 december 2010

I cancervårdenanvänds olika bild- och funk-tionsmedicinska undersökningar för diagnostik och uppföljning. Tolkning av PET/CT-undersökningar kräver erfarenhet och kan variera kraftigt mellan olika bedömare. En forskargrupp, där biomedicinska analytikern och medicine doktorn Margareta Scharin Täng ingår, håller på att utveckla ett datoriserat beslutsstöd för tolkning av PET/CT-undersökningar. Det ska på ett enkelt och automatiserat sätt hitta och bedöma storleken på misstänkt metastasutbredning och förbättra diagnostiken.?

— Beslutsstödet ska underlätta för läkarna när de jämför en serie av flera PET/CT-undersökningar. Jämförelse av en serie är viktigt för att bedöma metastasutbredningen och om, och i så fall hur, den förändras efter till exempel cytostatikabehandling, säger Margareta Scharin Täng.?

Med ett datoriserat beslutsstöd vill forskarna också minimera skillnader i tolkningar mellan olika läkare. Datorn är dessutom rationell och påverkas inte av andra faktorer som till exempel stress och trötthet, till skillnad mot människor som av dessa skäl kan missa förändringar hos tumören.?

Ett beslutsstöd som ger tillförlitlig och relevant information gör att patienterna snabbt får en säker diagnos, vilket är bra för patienterna och sparar pengar för sjukvården.??

Hittills har forskargruppen samlat två stora retrospektiva material, ett med bilder av patienter som har genomgått en klinisk PET/CT-undersökning vid Sahlgrenska universitetssjukhuset och ett med bilder av patienter som har genomgått samma undersökning vid Universitetssjukhuset Mas i Skåne, numera Sus. ?

Margareta Scharin Täng arbetar på avdelningen för molekylär och klinisk medicin vid institutionen för medicin på Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida