Plötsligt kriminellt beteende kan vara tecken på demens

Plötsligt kriminellt beteende kan vara tecken på demens
Madeleine Liljegren arbetar till vardags som läkare inom psykiatrin i Stockholm men gör sitt doktorandarbete vid Lunds universitet.

När en vanligen skötsam vuxen plötsligt börjar begå brott kan en degenerativ sjukdom vara orsaken.

Det visar en studie som gjorts av doktoranden Madeleine Liljegren vid Lunds universitet, i samarbete med forskare i USA och Australien

I undersökningen ingår nära 2 400 personer som mellan 1999 och 2012 registrerades med en demensdiagnos vid en minnesklinik i San Francisco i USA.

Syftet var att ta reda på i vilken omfattning olika kriminella beteenden kunde knytas till den demensdiagnos personerna hade fått.

Frontallobsdemens sticker ut

Den diagnos som sticker ut allra mest är frontallobsdemens. Av de personer som hade fått denna diagnos hade cirka 37 procent börjat utföra någon typ av brottsliga handlingar i samband med sjukdomen.

Från att tidigare ha varit skötsamma kunde de plötsligt börja stjäla, göra sexuella närmanden, orsaka trafikförseelser, kissa på offentliga platser eller att ge sig in på förbjudna områden.

– De här kriminella eller antisociala beteendena kan vara ett första tecken på demenssjukdom. Ofta tar det många år innan de här människorna kommer i kontakt med sjukvården. Inte sällan leder det till sociala katastrofer som skilsmässa eller uppsägning från jobbet för att folk i deras omgivning inte förstår att de drabbats av en sjukdom, säger Madeleine Liljegren.

Drabbar medelålders

Till skillnad mot andra demenssjukdomar drabbar frontallobsdemens framför allt personer i yrkesverksam ålder, vanligen i 50-60 års ålder, i vissa fall redan vid 40.

Typiska kännetecken är att personligheten börjar förändras, språket utarmas och att omdömet allt oftare brister. Den drabbade blir ofta rastlös, självupptagen och känslomässigt avtrubbad.

– Att någon börjar uppträda som en ”snuskgubbe” kan vara ett första tecken. Bara att man tänker tanken att ett annorlunda beteende hos en vuxen och tidigare skötsam person kan ha drabbats av en degenerativ sjukdom tror jag skulle leda till fler att fick rätt diagnos tidigt, säger Madeleine Liljegren.

Ovanligt vid alzheimers

Vid den absolut vanligaste demensformen, Alzheimers sjukdom, var det bara sju procent som utvecklade ett brottsligt beteende, enligt studien som publiceras i den vetenskapliga tidskriften Jama Neurology.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida