Professor i akutsjukvård

5 januari 2007

Karolinska institutet har inrättat Sveriges första professur i akutsjukvård. Innehavare av professuren är Maaret Castrén, docent i akutmedicin vid Helsingfors universitetssjukhus, som tillträdde den 1 januari. Professuren är placerad vid Södersjukhuset i Stockholm. Södersjukhuset har Nordens största akutmottagning. Maaret Castrén ska också arbeta kliniskt vid sjukhuset.

www.ki.se

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida