Professor i biomedicinsk laboratorievetenskap prisades

Professor i biomedicinsk laboratorievetenskap prisades
Maria Faresjö fick ta emot priset av kronprinsessan Victoria i samband med Barndiabetesfondens 25-årsjubileum.

Maria Faresjös forskning om hur stress påverkar immunförsvaret uppskattas av Barndiabetesfonden.

21 oktober 2014

– Jag är glad och stolt, säger Maria Faresjö som häromdagen fick ta emot ett pris för sin forskning av kronprinsessan Victoria.

Priset delades ut i samband med Barndiabetesfondens 25-års jubileum och motiveringen är att studierna påtagligt har bidragit till kunskap om immunförsvarets roll vid uppkomst av typ 1-diabetes.

Vårdfokus har tidigare berättat om Maria Faresjös forskning som visar att en hög psykisk stressnivå kan påverka barnets immunförsvar. Studien, som publicerades i Journal of Immunology, visar att barn i högstressade familjer har hög kortisolnivå och ett påverkat immunförsvar. Det innebär att det finns en möjlig koppling mellan skadlig stress, ett försämrat immunförsvar och autoimmuna sjukdomar, som typ 1-diabetes.

Ny studie på ungdomar

Forskningen fortsätter. I en ny studie ska en tvärvetenskaplig forskargrupp, ledd av Maria Faresjö, undersöka sambandet mellan hög psykisk stressnivå och immunförsvaret bland ungdomar mellan 18-22 år.

– En fördel med den fortsatta studien är att undersökningspersonerna själva kan svara på frågor i enkäten. Vi ställer ingående frågor om de har varit utsatta för stress i barndomen, under hela livet, det senaste året och under den senaste månaden, säger Maria Faresjö.

Enkäter och blodprover

Forskarna ska samla in enkäter från 400 ungdomar, samt ta blodprover för att undersöka kortisolnivå, serotoninnivå och immunförsvar hos 200 av dem. Studierna kommer även att omfatta djupintervjuer.

Får priset betydelse för den fortsatta forskningen?

– Priset är en bekräftelse på att det är viktig forskning och det kan även ha betydelse för fortsatta forskningsanslag. Jag har arbetat på forskning med kopplingen mellan immunologi och typ 1-diabetes i 20 år och sjukdomen är fortfarande en gåta. Min förhoppning är att vi blir mer observanta på hur höga stressnivåer påverkar hälsan och immunförsvaret – även hos små barn, säger Maria Faresjö.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida