Protein avslöjar risk för diabetes flera år i förväg

Personer som har ett speciellt protein i blodet har en fem gånger högre risk att utveckla diabetes typ 2. Nu hoppas forskarna vid Lunds universitets diabetescenter att deras nya rön snart ska kunna användas för att avslöja diabetesrisk med ett blodprov.

7 november 2012

– Om vi med ett enkelt blodprov kan peka på en ökad risk för diabetes upp till tio år före ett insjuknande borde det vara ett starkt motiv för att ändra livsstil och minska risken, säger Anders Rosengren, forskare vid Lunds universitets diabetescenter.

Protein SFRP4

Det är ett protein som heter SFRP4 som finns i avsevärt högre halter insulinproducerande betaceller från diabetessjuka jämfört med dem som inte har diabetes.

Men inte nog med det: när halten av proteinet mättes i blodet hos icke-diabetiker fann man att bland dem som hade högre halt än genomsnittet insjuknade 37 procent i diabetes typ 2. Bland dem som hade lägre halt insjuknade endast nio procent.

Halten av proteinet i blodet mättes vid tre olika tillfällen med tre års mellanrum och det visade sig att SFRP4 var förhöjt flera år innan sjukdomen upptäcktes.

Biomarkörer påvisar risk

Det blir allt vanligare att forskare försöker hitta biomarkörer som kan påvisa risken för olika sjukdomar i ett tidigt skede.

– Vi hoppas att det här ska kunna fungera som en diagnosmetod inom några år. Det är en enkel och billig metod som gör att man kan upptäcka risken att få diabetes typ 2 både tidigare och säkrare jämfört med kontroll av blodsockret, säger Anders Rosengren.

Nya behandlingsmetoder

Eftersom man också har hittat mekanismen för hur det här proteinet hämmar frisättningen av insulin hoppas han att den fortsatta forskningen ska leda till nya behandlingsmetoder genom att utveckla sätt att blockera proteinet i de insulinproducerande betacellerna.

Forskningen har publicerats i den vetenskapliga tidskriften Cell Metabolism.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida