Psykiatri

Det tystade samtalet. Om staten, psykiatrin och försöken att undanröja det psykoanalytiska inflytandet.?Jurgen Reeder?Norstedts 2010www.norstedts.se?isbn 978-91-1-302645-9??

31 mars 2010

Jurgen Reeder är docent i pedagogik, psykolog, psykoterapeut och psykoanalytiker. I denna debattbok kritiserar han det faktum att personer som söker för till exempel ångest och depression kommer att få minskade valmöjligheter till hjälp. Hans farhågor är att primärvårdens nya riktlinjer vid behandling av psykiska problem kommer att innebära att många får hålla till godo med tabletter ?i stället för samtalsterapi.Trots att Socialstyrelsen fortsätter utfärda legitimation för psykodynamiska psykoterapeuter håller den terapin på att ställas utanför den offentliga vården, när institutioner läggs ned och utbildningar fråntas sina examensrätter. ?

Jurgen Reeder menar att man även i framtiden borde kunna erbjuda alla beprövade terapier, för att tillhandahålla en så personligt anpassad hjälp som möjligt. P S-K?

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida