Psykiatri

Själens schamaner. Personliga essäer om psykiatri. Nils Uddenberg. Natur & Kultur 2010, www.nok.se, ISBN 978-91-2713008-1??

2 mars 2011

I den här fascinerande boken varvar Nils Uddenberg nedslag i psykiatrins historia med personliga minnen från sina år som psykiater under 1970- och 80-talen. Då hade ett psykosocialt tankesätt inom psykiatrin börjat ta över efter den mer biologiska skolan. Uddenberg själv har ”både gett elchocker och försökt bedriva psykoterapi” och sett att båda typerna av behandling kan hjälpa patienten.?

Boken ger spännande inblickar i hur synen på psykiska sjukdomar förändrats, och vilka behandlingsmetoder som användes förr. I en essä får läsaren följa hur dåtidens själsläkare försöker hjälpa en manisk biskop Tegnér, utan att ha tillgång till dagens psykofarmaka. Ett annat avsnitt beskriver hur ”prediko­sjukan” härjade bland unga flickor i 1840-talets Småland; de fick krampryckningar, började sjunga psalmer och predika bot och bättring. SA?

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida