Psykiatrikompassen visar hur väl vården fungerar

Halland och Västra Götaland blir först med att redovisa kvaliteten inom psykiatrin på ny webbplats.

På webbplatsen Psykiatrikompassen går det nu att se vilken vård som ges och hur det går för patienterna inom psykiatrin i Halland och Västra Götaland. Tanken är att fler landsting och regioner så småningom också ska redovisa sina uppgifter där.

Det är dock inte någon heltäckande bild av psykiatrin som ges eftersom det inte finns kvalitetsregister för alla patientgrupper och diagnoser.

Psykiatrikompassen innehåller till att börja med 14 kvalitetsindikatorer från sju psykiatriska kvalitetsregister. Det handlar om psykossjukdom, bipolär sjukdom, adhd, beroendevård, ECT (elbehandling), rättspsykiatri och ätstörningar.

Det går bland annat att se hur stor del av patienterna som fått en viss åtgärd eller behandling. Det går också att se hur stor andel av patienterna som förbättrats, till exempel hur många patienter med ätstörning som inte längre uppfyller diagnosen.

Målgrupperna är verksamhetschefer, behandlare och beslutsfattare, men Psykiatrikompassen är öppen för alla.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida