”Psykisk låsning” var stroke

Utan att undersöka mannen tolkade sjuksköterskan de symtom som hustrun beskrev och bokade en tid åt honom på sjukhusets psykiatriska klinik.

Något var fel. Höger hand och arm domnade, sedan började höger ben kännas konstigt och 59-åringen började känna panik. Hustrun körde till vårdcentralens akutintag men under färden blev maken sämre. Han var förvirrad, intensivt illamående och kunde inte röra sig så hustrun beskrev symtomen för sjuksköterskan som öppnade. Hon sa också att 59-åringen hade varit deltidssjukskriven för så kallad utmattningsdepression.

Sjuksköterskan bokade då en tid på sjukhusets psykiatriska klinik. Paret kör­de i stället till en annan vårdcentral där mannen genast undersöktes av en läkare och skickades till sjukhuset i ambulans för misstänkt stroke.

Mannen anmälde sjuksköterskan till hsan. Sjuksköterskan svarade nämnden att hon hade rådfrågat en läkare som ansåg att mannen borde hänvisas till sin tidigare vårdgivare på den psykiatriska kliniken. Men enligt hustrun var det sjuksköterskans förslag. Hon hejdade läkaren i korridoren, sa något om »psykisk låsning« och föreslog att patienten skulle skickas dit. Mannen skrev att han aldrig hade haft någon kontakt med psykiatrin, däremot via arbetsgivaren deltagit i ett stresshanteringsprogram på företagshälsovården.

Uppgifterna går isär om hur hustrun beskrev sin makes symtom och journalanteckningen ger ingen ledning, skriver nämnden.

Men sjuksköterskan borde inte ha hänvisat mannen till psykiatrin utan att först se till att han undersöktes, av henne själv eller av läkare, anser nämnden och ger henne en varning. Beslutet har vunnit laga kraft (HSAN 2006/2414:A4).

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida