Psykiskt sjuka dör oftare i fysiska sjukdomar

Psykiskt sjuka dör oftare i fysiska sjukdomar
Sannolikheten för att hamna på sjukhus är högre för psykiskt sjuka än för andra. Foto: Colourbox

Lungcancer: 50 procents högre dödlighet. Hjärtinfarkt: Skillnaden mot andra har ökat med 10 procentenheter. Psykiskt sjuka dör betydligt oftare än andra i sjukdomar som går att förebygga eller behandla. Det visar Socialstyrelsens stora utvärdering av vuxenpsykiatrin i Sverige.

Och psykiskt sjuka dör inte bara i förtid jämfört med befolkningen i övrigt, de vårdas också på sjukhus för fysiska åkommor som borde ha kunnat tas om hand inom öppenvården – men det dröjer för länge innan de får adekvat behandling.

Det visar den största inventeringen av den vuxenpsykiatriska vården som har gjorts i Sverige. I dag överlämnas den av Socialstyrelsen till regeringen.

– Det är oacceptabelt att psykiskt sjuka inte får samma goda vård som andra. Sjukvården ska prioritera dem som har störst behov och de psykiskt sjuka är en mycket utsatt grupp som behöver extra uppmärksamhet inom vården, säger generaldirektör Lars-Erik Holm i ett pressmeddelande.

Får mindre läkemedel

Psykiskt sjuka får heller inte tillgång till rekommenderade läkemedel i samma omfattning som andra patienter. Med diabetes ökar risken för åderförfettning och därmed för hjärt- och kärlsjukdom. Därför rekommenderas blodfettsbehandling.

Drygt 60 procent av alla diabetespatienter får blodfettssänkande läkemedel för att minska komplikationsrisken. För psykiskt sjuka är andelen lägre – bara hälften av dem får dessa läkemedel.

– Ändå är behovet av blodfettssänkande antagligen ännu större bland dem, eftersom de i större utsträckning bär på andra riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdomar, som till exempel övervikt, fysisk inaktivitet och rökning, säger projektledaren Birgitta Lindelius.

Efterlyser strategier

I rapporten betonas också behovet av att utarbeta strategier för att minska den växande psykiska ohälsan hos unga vuxna. Ett gemensamt ansvar behövs även för vården av den äldre befolkningen, som i dag är underrepresenterad inom den psykiatriska vården.

– Utvärderingen är ett första steg på vägen för att förbättra omhändertagandet av de psykiskt sjuka och bland annat minska överdödligheten inom gruppen. Förhoppningen är att landstingen och verksamhetscheferna använder utvärderingen för att driva det egna utvecklingsarbetet framåt, säger Birgitta Lindelius.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida