Psykoterapi

Mentalisering. Att leka med verklighetenGöran Rydén och Per WallrothNatur & Kultur 2008www.nok.seisbn 978-91-27-02651-3

2 januari 2009

Begreppet mentalisering uppmärksammas alltmer och har på senare år blivit en användbar teori i behandlingen av personer med borderline personlighetsstörning. Denna bok är tänkt som en introduktion till mentaliseringsteorin och till behandling som bygger på densamma.

Men vad är då egentligen mentalisering – om inte bara förmågan att tänka och reflektera, och därmed förstå sig själv? Att mentalisera innebär att också utveckla förmågan att se och leva sig in i en annan människas situation och därmed förstå varför hon gör som hon gör; en förutsättning för att kunna utveckla empatisk förmåga.

Boken är rik på exempel och fallbeskrivningar som illustrerar teorin.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida