RA ökar risk för hjärtinfarkt och stroke

2 januari 2009

Patienter med ledgångsreumatism löper nästan tre gånger så stor risk att insjukna i både hjärtinfarkt och stroke jämfört med normalbefolkningen, visar en ny doktorsavhandling. En av orsakerna tros vara att den inflammatoriska processen vid RA, reumatoid artrit, leder till snabbare åderförkalkning. Patienter med RA har sedan tidigare också visat sig ha en ökad nivå av ämnet homocystein, som i sig förknippas med en ökad risk för hjärt-kärlsjukdom. Nivån av homocysteiner går att sänka med tillförsel av B-vitaminer, visar författaren. Men det är oklart om risken för hjärt-kärlsjukdom därmed minskar. Uppföljningstiden var för kort.

Södergren A. Epidemiological and pathogenic aspects of cardiovascular disease in rheumatoid arthritis. Doktorsavhandling, Umeå universitet 2008.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida