Rädsla för social isolering hindrar kvinnor i hivdrabbade områden att amma helt

Rädsla för social isolering hindrar kvinnor i hivdrabbade områden att amma helt
Barni Nor disputerar den 15 december.
Foto: Anna Simonsson

Även om en kvinna är hivsmittad är det bättre att hon ammar sitt barn helt än att barnet får både bröstmjölk och annan kost. I Sydafrika gör rädslan för hivstigmatisering att mödrar inte följer råden om amning, visar en doktorsavhandling från Uppsala universitet.

Sjuksköterskan Barni Nor på institutionen för kvinnors och barns hälsa vid Uppsala universitet har gjort fältstudier i Sydafrika och funnit att rädslan för hivstigmatisering gör att kvinnor inte följer de amningsråd de får.

– Kvinnorna är så beroende av familjen och av samhället omkring dem – både för sin försörjning och för sin sociala tillhörighet – att de inte vågar gå ifrån den uppfattning om amning som råder, säger Barni Nor.

Exklusiv amning under ett barns sex första månader ger ett unikt skydd mot smitta. Bär modern på hivsmitta är det ännu viktigare med exklusiv amning. Barnet får ett bättre skydd mot smittan om det bara får bröstmjölk än om det får bröstmjölk i kombination med annan kost.

Goda resultat i andra länder

Barni Nor skriver i sin avhandling att amningsstöd i hemmet av lokalt rekryterade kvinnor har gett goda resultat i länder som Indien, Bangladesh och Mexico. Men i Sydafrika finns det sociala och kulturella hinder som gör att kvinnorna fortsätter att blanda bröstmjölk med föda som gröt eller vanligt vatten.

Ett hinder är att kvinnorna inte litar på de lokalt rekryterade kvinnorna som ska fungera som stöd. Deras hembesök innebär dessutom att kvinnorna blir rädda för att pekas ut som hiv-positiva.

– En hypotes vi jobbar utifrån nu är att se om vi kan komma åt problemet genom att låta kvinnorna vara mer delaktiga i beslutandet om hur stödet ska utformas. För att komma över sociala barriärer kan det också vara bra om hela familjen involveras i de val som görs kring amningen, säger Barni Nor.

Disputationen äger rum den 15 december.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida