RAS: Ambulanssjukvården ger inte vård på lika villkor

RAS: Ambulanssjukvården ger inte vård på lika villkor
Enligt Riksföreningen för ambulanssjuksköterskor, RAS, är det patientens geografiska placering som avgör vilken kompetens patienten möter.

Ambulanssjukvården tillgodoser inte alla medborgares lika rätt till vård på lika villkor. Det skriver Riksföreningen för ambulanssjuksköterskor på sin hemsida efter Uppdrag gransknings inslag om Falck Ambulans.

Ett skäl till att alla inte får samma vård är att vissa landsting valt att utöver Socialstyrelsens krav på minst en sjuksköterska per ambulans kräva minst en specialistutbildad sjuksköterska i varje bil, skriver Riksföreningen för ambulanssjuksköterskor, RAS.

Det innebär i praktiken att det är patientens geografiska placering som avgör vilken kompetens patienten möter. RAS anser att grundkravet på bemanning bör vara minst en ambulanssjuksköterska i varje ambulans. 

Ett annat skäl till ojämlikheten som RAS lyfter fram är att ambulanssjukvården i Sverige saknar nationella behandlingsriktlinjer och specificerade krav på utrustning i ambulanserna. Sådana riktlinjer och krav bör ligga på huvudmännen, inte entreprenörerna, anser RAS och exemplifierar med att inga dagambulanser i Stockholms läns landsting har EKG-utrustning.

”I detta fall har huvudmannen aktivt beslutat att frångå Socialstyrelsens specifika krav (SOSFS 2009:10). Detta får dagligen konsekvenser för patienter i form av ett fördröjt korrekt omhändertagande”, skriver RAS på sin hemsida.

Föreningen efterlyser en bredare och djupare granskning av hela verksamheten för att komma åt de grundläggande problemen.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida