Rätt insatser vid hjärtstopp kan rädda 750 liv om året

Rätt insatser vid hjärtstopp kan rädda 750 liv om året
En storskalig spridning av hjärtstartare till allmänheten är ett viktigt steg för att rädda fler svenskar till livet, enligt de tolv hjärtexperterna. Arkivbild: Colourbox

Endast var tionde person i Sverige som drabbas av hjärtstopp utanför sjukhus överlever i dag. Därför lanserar nu tolv hjärtexperter ett manifest med förslag på åtgärder som kan  rädda hundratals liv årligen.

23 januari 2012

Varje år dör 750 svenskar i onödan till följd av plötsligt hjärtstopp utanför sjukhus. Anledningen är i de flesta fall bristande utrustning och kunskap. Av de 5 000 som får hjärt- och lungräddning överlever endast var tionde.

Genom att optimera vården av hjärtstoppspatienter kan fler räddas till livet. Därför lanserar tolv hjärtexperter i dag ett manifest på Dagens Nyheter debatt,  med målet att inom fem år kunna rädda ytterligare 750 liv i Sverige.

Experterna föreslår:

  • En ökad utbildning så att alla ska kunna utföra hjärt- och lungräddning.
  • En storskalig spridning av hjärtstartare till allmänheten.
  • Fler ambulanser och att mindre brådskande transporter minskas.
  • Nationell spridning av hjärtstartare till räddningstjänst och polis.
  • Fortsatt forskning.
  • Förändring av lagstiftning. Det behövs ett undantag från regeln att alla patienter som deltar i forskning skall lämna skriftligt medgivande.
  • Ökad kompetens och resurser vid omhändertagande på sjukhus.
Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida