Rättspsykiatrin saknar vårdkunskaper

4 april 2008

Den rättspsykiatriska vården handlar mer om fostran och disciplin än om vård. Enligt psykiatrisjuksköterskan Ulrika Hörberg finns det potential för verkligt vårdande även här, men hennes avhandling visar att det krävs en vårdvetenskaplig kompetensutveckling. En kartläggning visar att den rättspsykiatriska vården har en stor andel skötare och att bara hälften av sjuksköterskorna har specialistutbildning i psykiatrisk vård.

Avhandlingen heter: Att vårdas eller fostras. Det rättspsykiatriska vårdandet och traditionens grepp.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida