Regeringen vill att även medvetslösa ska kunna bidra i forskning

Regeringen vill göra det möjligt att forska på medvetslösa patienter som inte har haft en möjlighet att lämna samtycke.

– De som är medvetslösa har svårt att vara delaktiga i vården och ha det självbestämmande som patienter ska ha i vården. Det har en del effekter, som att vi exempelvis inte kan forska på medvetslösa. Av naturliga skäl kan de inte ge sitt medgivande.

 Det säger socialminister Göran Hägglund (KD) till Dagens Medicin om bakgrunden till ett nytt utredningsdirektiv.

Den som inte själv kan fatta beslut ska enligt det nya direktivet alltså ändå kunna medverka i forskning. Bland annat lyfter regeringen fram risken för att forskning som avser personer med demenssjukdom inte kan genomföras i dag, trots att den är viktig för att ta fram nya läkemedel som kan bota eller lindra sjukdomen.

Vem som ska fatta beslut i den beslutsoförmögnas ställe ska utredningen komma fram till.

Utredningen ska presenteras senast den 1 april 2014.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida