Rekordmånga influensafall kan förklaras med förra pandemin

Rekordmånga influensafall kan förklaras med förra pandemin
Av de 416 laboratorieverifierade fall som rapporterades under vecka sju var 405 säsongsinfluensa A. Arkivbild: Colourbox

Influensaspridningen i Sverige har tagit fart på allvar. Under vecka sju rapporterades den högsta siffran av laboratorieverifierade fall sedan mätningarna började 1993. Att så många smittas just nu beror på att den vanliga säsongsinfluensan har hållits tillbaka av pandemin.

27 februari 2012

Den vanliga säsongsinfluensan kommer i stora vågor vart tredje eller fjärde år. Enligt Annika Linde, ???statsepidemiolog vid Smittskyddsinstitutet, SMI, har den dessutom hållits tillbaka i ett par år av den pandemiska svininfluensan 2009 och 2010/11.

Varför det är så vet man inte riktigt, men teorin är att den influensa som har störst chans till smittspridning dominerar och håller tillbaka de andra. Det har gjort att befolkningens immunitet mot vanlig säsongsinfluensa  inte har stimulerats och många är därför känsliga.

Under vecka sju rapporterades sammanlagt 416 laboratorieverifierade fall. Det är den högsta siffra sedan rapporteringen började 1993. Av dessa var 405 säsongsinfluensa A.

SMI kan inte uttala sig om exakt hur många svenskar som drabbats utöver de verifierade fallen. Men myndighetens bedömning är att det är mellan 100 och 1 000 gånger fler.

Skulle ha kunna klara sig

Det är huvudsakligen personer som drabbats hårt och tvingats uppsöka sjukhusvård som blivit provtagna. Många av dem skulle kunna ha hållits friska om Smittskyddsinstitutets rekommendationer för riskgruppsvaccination hade följts.

Generellt sett är det relativt få som har vaccinerat sig de senaste två åren. Det beror enligt SMI på att många är rädda för biverkningar, och att få tror att de ska bli allvarligt sjuka av influensan.

– Det här är någonting som vi måste jobba på, framför allt att få vården att identifiera vilka det är som löper stor risk för svår sjukdom, och se till att de kallas till vaccination av sin doktor, säger Annika Linde.

Förutom de laboratorieverifierade fallen finns det mycket som tyder på att influensan tagit fart de senaste veckorna. Antalet som sökt på vårdguidens hemsida med influensa som sökord har ökat på samma sätt som de laboratorieverifierade fallen, liksom feberfrågorna till sjukvårdsupplysningen.

Klimatet bidrar

Annika Linde konstaterar att det milda klimatet under hösten kan ha bidragit till den ovanligt sena starten för en så här pass kraftig influensasäsong. Influensa trivs som bäst i kallt och torrt klimat.

– En annan sak som kan ha fördröjt den här toppen är att det har varit väldigt stor spridning av mycoplasmainfektioner. Det är ovanligt att man får mer än en infektion på samma gång, och därför har influensan inte riktigt fått fäste förrän nu, säger hon.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida