Rena händer på operation

- Vi vill slå ett slag för hygienen i vården. Den kunde nämligen vara betydligt bättre, säger operationssjuksköterskan Annica Sandelin på operationssjuksköterskornas dag.

Antalet infektioner i vården ökar, speciellt infektioner med de farliga multiresistenta bakterierna. Enligt operationssjuksköterskan Annica Sandelin kan en stor del av alla djupa sårinfektioner i vården på ett eller annat sätt härstamma från material eller personal på operation. Därför blev temat för årets upplaga av de europeiska operationssjuksköterskornas dag Clean hand eller Vården i dina händer – håll dem rena.

– Respekten för hygien behöver öka och den nya föreskriften om basala hygienkrav som kom i slutet av förra året behöver uppmärksammas bättre av all hälso- och sjukvårdspersonal, konstaterar operationssjuksköterskan Annica Sandelin, som också är styrelseledamot i riksföreningen för operationssjukvård.

Visade hur det går till
 
Hela dagen har flera operationsteam stått på Karolinska universitetssjukhuset både i Huddinge och i Solna och berättat för allmänhet och sjukvårdspersonal hur det ser ut och går till på operation.
 
– Vi vill visa för patienterna hur det går till perioperativt med bland annat tvåltvätt, handsprit och andra förberedelser inför operationen och hur patienten är inklädd under operationen. Vi demonstrerade också de instrument som används under en operation, berättar Annica Sandelin.

Det är tredje året i rad som European operating room nurses association (EORNA ), det vill säga de europeiska operationssjuksköterskorna, och riksföreningen för operationssjukvård, firar sin dag och ordnar temaaktiviteter.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida