Respektlöshet och nonchalans mest kränkande för långtidssjukskrivna

Respektlöshet och nonchalans mest kränkande för långtidssjukskrivna
Att bli visad respekt är väldigt viktigt för många långtidssjuka, visar forskning vid Karolinska institutet. Foto: Colourbox

Brist på respekt och nonchalant bemötande. Det är två förhållningssätt från vårdpersonalen som gör att långtidssjuka känner sig kränkta. Värre faktiskt än om personalen är arg eller otrevlig.

Det visar en enkätstudie bland långtidssjukskrivna i Stockholms län, som tidigare under veckan redovisades på en internationell konferens i medicinsk etik i Uppsala.

– Förhoppningsvis kan resultaten av studien hjälpa till att göra vårdpersonal mer medveten om vilka beteenden som inte bör förekomma i deras möten med patienter, säger doktoranden Maja Wessel vid Stockholm Centrum för hälso- och sjukvårdsetik vid Karolinska institutet till Upsala Nya Tidning.

Var fjärde har negativa erfarenheter

Var fjärde långtidssjukskriven har negativa erfarenheter av vården. Det gäller både män och kvinnor. En majoritet av den här gruppen känner sig också kränkt.

Värst var det bland dem som bara hade negativa erfarenheter av vården, men också bland dem som hade både positiva och negativa erfarenheter var det många som hade känt sig kränkta.

Brist på respekt och nonchalant bemötande var det som kändes mest kränkande. Att personalen var arg eller otrevlig ledde också till känslor av att bli kränkt, men inte i samma utsträckning.

Fortsatt forskning fördjupar kunskapen

Maja Wessel hoppas att fortsatt forskning ska visa mer i detalj vilka beteenden från vårdpersonal som gör att patienter anser sig vara respektlöst eller nonchalant behandlade – och i förlängningen känner sig kränkta.

Enkäten har gjorts bland drygt 5 800 långtidssjukskrivna män och kvinnor i Stockholms län.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida