Röntgenbild på fetma ändrar livsstil

Röntgenbild på fetma ändrar livsstil
Till vänster: Person med normalvikt, BMI 25. Till höger: Person med fetmasjukdom, BMI 40.

Patienter som får se sin fetma på bilder tagna med datortomografi får ökad motivation att förändra livsstilen. Det visar en studie gjord av röntgensjuksköterskan Eva Bergelin.??

Röntgenbilder kan inte bara användas för diagnos och behandling. De kan också vara ett hjälpmedel för att förklara, informera och utbilda patienten om sin sjukdom, visar studien som gjorts vid Sahlgrenska akademin i Göteborg. Sju kvinnor och fem män som behandlades för fetma fick se en röntgenbild som visade ett tvärsnitt av den egna buken. De som hade en förfettad lever reagerade starkt. ?

— Att man kan få fettlever av för mycket alkohol känner de flesta till, men inte att man kan äta sig till det, säger Eva Bergelin.?

En del hade mycket underhudsfett, andra hade mest fett innanför bukmuskulaturen vilket innebär större risk för följdsjukdomar eftersom de fettcellerna har en högre metabolism. ?

Resultatet av studien visar att information med hjälp av röntgenbilder är ett bra pedagogiskt hjälpmedel för att göra patienten mer medveten och öka motivationen till livsstilsförändringar. Eva Bergelin tror att metoden skulle kunna användas även vid andra sjukdomar.?

— En välinformerad och kunnig patient har större möjligheter att vara delaktig i sin vårdprocess och påverka sin behandling positivt, säger hon.

Studien:

Patients' experiences of seeing their obesity in CT-images allow for an active self-care: a qualitative study.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida