Så ska akuten i Lund få sjuksköterskorna att stanna kvar

Så ska akuten i Lund få sjuksköterskorna att stanna kvar
Divisionschefen Eva Thorén Todoulos tycker inte att arvodesjouren är ett misslyckande.

Fler fasta anställningar, större lönespridning och kompetensutveckling.

Akuten i Lund har dragits med stora problem under flera år. I fjol var arbetsmiljön så körd i botten att mottagningen hotades av ett rekordvite och riskerade att stängas.

Det här har lett till personalflykt och att ledningen haft stora svårigheter att rekrytera sjuksköterskor. Till slut tog man till en dyr nödlösning kallad arvodesjouren, som Vårdfokus rapporterat om de senaste dagarna. Det startade som en kortsiktig lösning men finns fortfarande kvar, drygt ett år senare.

Nu berättar divisionschefen Eva Thorén Todoulos hur personalen ska förmås att stanna kvar på akuten.

  • Mer trygghet, i form av tillsvidareanställningar.
  • Ökad lönespridning, till exempel en extra satsning på inskolade sjuksköterskor.
  • Kompetensutveckling samt renodlade arbetsuppgifter och roller. Ökad kompetens ska också ge utslag i lönekuvertet.

Låga ingångslöner

Däremot blir det ingen höjning av ingångslönerna trots att Skånes universitetssjukhus betalar sämst till nyutexaminerade utan erfarenhet: 22 000 kronor.

– Nej, vi har varit överens med Vårdförbundet om att prioritera kompetens vilket innebär att vi har lagt en hel del pengar på vidareutbildning och kompetensutveckling av sjuksköterskor, skriver divisionschefen Eva Thorén Todoulos i ett mejl till Vårdfokus.

Låga ingångslöner är ett ”övergående problem”, enligt Eva Thorén Todoulos.

– Vi vill mer fokusera på vad en sjuksköterska kan tjäna än på ingångslönerna, skriver hon.

”Inget misslyckande”

Arvodesjouren kom till för att rädda arbetsmiljön och patientsäkerheten när krisläget var ett faktum. Men Eva Thorén Todoulos tycker inte att det är ett misslyckande.

– Nej, mot bakgrund av den situation som rådde var det väl använda pengar. Vi fick snabbt in sjuksköterskor med hög kompetens som kunde användas i arbetet och som hade mycket begränsat behov av introduktion. Nu är vi i en annan situation och arbetar därför på att avveckla arvodesjouren.

Arvodesjouren hissas och dissas

Bland personalen har arvodesjouren rört upp känslor. Genom att plocka ihop många så kallade arvodespass har åtminstone en sjuksköterska lyckats få ihop en månadslön på 80 000 kronor medan de fast anställda kollegerna tjänar nästan en tredjedel.

”Kanonbra! Äntligen finns samma system även för sjuksköterskor, vilket läkarna haft i åratal. Enda chansen att öka sin lön”, skriver en sjuksköterska på Twitter.

Malin Fagrell, sjuksköterska på akuten i Lund och förtroendevald, tycker också att det är bra när sjuksköterskor tjänar pengar.

– Men det är klart att arvodesjouren rör upp känslor, fast gentemot arbetsgivaren. ”Varför ser de inte oss?” Det löser inte heller det grundläggande problemet. Arbetsmiljön har varit dålig i många år, säger Malin Fagrell.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida