Sahlgrenska universitetssjukhuset först med en egen patientwiki

Sahlgrenska universitetssjukhuset först med en egen patientwiki
– Det ska bli spännande att se hur patientwikin kommer att fungera i verkligheten. Webbplatsundersökningar visar att många vill hjälpa till och skapa bättre information för andra patienter, säger Linda Kullenberg.

På webbplatsen kan patienterna själva påverka sjukhusets information om undersökningar, diagnoser och behandlingar.

– Det finns enskilda organisationer som gör på det här sättet, men vad vi vet är vi det första sjukhuset i världen som låter patienterna själva vara med och skapa innehållet på webbplatsen, säger webbstrategen Linda Kullenberg som är en av initiativtagarna till den nya webbsidan.

Patientwikin ligger redan uppe. Den som söker på ordet blindtarmsinflammation får upp tolv sidor som matchar sökningen. Genom ett klick på den första länken visas en utförlig beskrivning av vad blindtarmsinflammation är, hur diagnosen ställs och vilka behandlingsalternativ som finns.

Kan lägga till egen information

Till skillnad från liknande informationssidor på andra sjukhus och exempelvis Vårdguiden 1177 kan patienterna själva vara med och påverka innehållet i patientwikin genom att komplettera informationen med  egna kunskaper och erfarenheter.

– Det här är en del i utvecklingen mot att patienter får större inflytande och delaktighet i den egna vården. Eftersom patienterna i dag är väldigt pålästa och villiga att dela med sig av sina erfarenheter är det naturligt att öppna upp vår webb, säger Linda Kullenberg.

Faktagranskas i efterhand

Allt som patienter eller någon annan själv skriver publiceras omedelbart, men granskas i efterhand. Så överst på sidan om blindtarmsinflammation informeras läsaren om att innehållet ännu inte faktagranskats av ansvariga på sjukhuset. Läsaren erbjuds också en alternativ länk som leder till den senast faktagranskade sidan, där sjukhuset garanterar att det medicinska innehållet är korrekt.

En annan finess med den nya patientwikin är att patienter kan skriva om sina egna upplevelser av vården, exempelvis hur det kändes att göra en viss undersökning eller hur de tyckte att en viss behandling fungerade.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida