Sahlgrenska universitetssjukhuset testar unik hjärtlungmaskin

En liten bärbar hjärtlungmaskin, utvecklad för att underlätta transporter av svårt hjärt- eller lungsjuka patienter från ett sjukhus till ett annat, testas nu på Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg.

De patienter som kommer att behandlas med den nya maskinen kan vara patienter som har insjuknat i dödlig hjärtsvikt efter hjärtinfarkt, hjärtmuskelinflammation eller annan hjärtåkomma och som kanske behöver flyttas för kirurgisk behandling eller transplantation.

Också andra patienter kan bli aktuella, till exempel patienter med svår lungsvikt efter lunginflammation eller influensa. Maskinen kan också användas som en fullvärdig ECMO-/hjärtlungmaskin på en intensivvårds- eller operationsavdelning.

Liksom vid behandling med ECMO-maskiner ansluts patienternas cirkulationssystem till maskinen via slangar och blodcirkulationen tas över av maskinen. En för patienterna livräddande behandling.

Sahlgrenska Universitetssjukhuset har stor erfarenhet av hjärtpumpar, ECMO och andra cirkulationsunderstöd. Det är därför den thoraxkirurgiska kliniken har blivit utvald att tillsammans med tre centra i Tyskland prova och utvärdera den nya maskinen. Cardiohelp, som maskinen heter, är utvecklad av företaget Maguet i södra Tyskland.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida