SÄKERHET. Nus skjuter upp försöket med minskad operationsberedskap

Landstingets tidigare sparförslag om att nattetid minska antalet operationslag från tre till två vid Norrlands universitetssjukhus skjuts upp efter massiv kritik.??

Vårdförbundet har under sina samverkansmöten med arbetsgivaren begärt analyser av vad förslaget skulle få för konsekvenser för arbetsmiljö och patient­säkerhet, inte bara på operation utan för hela sjukhuset. Nu är det beslutat att sådana analyser ska göras och i januari kommer sjukhusledningen att ta ställning till om man ska gå vidare med förslaget.?

– Eftersom narkospersonalen gör utryckningar även till andra enheter påverkar sparförslaget hela sjukhuset, säger Lotta Hjelte, vice ordförande i Vårdförbundet i Västerbotten.?

Får en patient ett hjärtstopp på en avdelning eller om akuten utlöser ett traumalarm så rycker narkospersonalen ut. De åker också ofta med på utryckningar vid trafikolyckor. ??

– Med bara ett operationsteam på sjukhuset och det andra i beredskap hemma går det inte att samtidigt sköta operationer och kringverksamhet. Pågår det en operation så kan inte narkossjuksköterskan gå ifrån, konstaterar Lotta Hjelte.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida