Salva ger diabetesfötter bättre känsel

Genom att stryka bedövningssalva på underbenet förstärks känseln i fötterna. Den här upptäckten vid Skånes universitetssjukhus i Malmö kan på ett enkelt sätt rädda många diabetesfötter.

Det är handkirurgiska kliniken som har byggt vidare på en metod man redan nu använder där man stryker bedövningssalva på underarmen för att förbättra känseln i handen. På exakt samma sätt fungerar det när man bedövar underbenet med salvan Emla; känseln i foten blir bättre.

– Grundidén är att blockera känseln från en kroppsdel. Då tar andra näraliggande kroppsdelar över utrymmet i hjärnan och därigenom förbättras känseln, säger professor Göran Lundberg i sjukhusets nyhetsbrev.

Effekter på sikt

Effekten av salvan sitter kvar i fotsulorna under minst ett dygn.

Det här kan minska risken för diabetiker att få små sår som kan leda till större skador och i värsta fall till amputation.

Nu vill teamet vid handkirurgiska kliniken gå vidare och göra en klinisk patientstudie över en längre tid.

En teori, som också har påvisats i händerna, är att upprepad behandling under en period och därefter allt glesare påfyllningsdoser, kan hjälpa hjärnan att omprogrammeras till konstant bättre känsel i fötterna.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida