Sämre hörsel påverkar personligheten hos äldre

Sämre hörsel påverkar personligheten hos äldre
Det är första gången ett samband mellan hörsel och personlighetsförändring hos äldre har visats i longitudinella studier. Arkivbild: Mostphotos

Viktigaste orsaken till att äldre blir mindre utåtriktade efter 80 års ålder.

Vi blir allt mindre utåtriktade efter 80, men förändringen är mer påtaglig för den som har sämre hörsel. Det visar en ny studie från Göteborgs universitet.

400 äldre personer mellan 80 och 98 år undersöktes vartannat år under en sexårsperiod. Forskarna tittade på fysisk och psykisk hälsa och personlighetsfaktorer som utåtriktning och emotionell stabilitet.

Blev mindre utåtriktade

Även om den emotionella stabiliteten inte förändrades under perioden blev deltagarna mindre utåtriktade över tid.

Förändringen kunde varken kopplas till åldersrelaterade svårigheter att söka sociala aktiviteter eller till fysiska eller kognitiva funktionshinder. Den enda faktor som kunde relateras till att personerna över tid blev mindre utåtriktade var hörseln.

Utåtriktade mer nöjda

Resultatet från studien bidrar till ökad kunskap om personlighetsutveckling i senare delen av livet, men understryker även betydelsen av att uppmärksamma och kompensera sänkt hörsel, enligt forskarna.

– I våra tidigare studier har vi sett att utåtriktade individer är mer nöjda med sina liv. Dels tänker man sig att utåtriktning speglar en positiv grundinställning, men det visar sannolikt också hur viktigt det är för de flesta att dela glädje men även sorger med andra människor, säger Anne Ingeborg Berg, leg psykolog och forskare vid psykologiska institutionen vid Göteborgs universitet.

Studien har publicerats i tidskriften Journal of Personality.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida