SBU: Bra att låta patienter mäta blodtrycket hemma

SBU: Bra att låta patienter mäta blodtrycket hemma
Det finns många fördelar med att låta patienten själv mäta sitt blodtryck hemma. Arkivbild: Colourbox

Hemblodtrycksmätning fungerar lika bra som att mäta på mottagning för att styra läkemedelsbehandling. Dessutom har det många fördelar för patienterna. Det slår SBU fast i en utvärdering.

Omkring 1,8 miljoner människor har högt blodtryck i Sverige. Det motsvarar  27 procent av den vuxna befolkningen. Behandlingen är läkemedel och ändrade levnadsvanor för att minska risken för hjärt- och kärlsjukdom.

För att styra läkemedelsbehandlingen krävs upprepade mätningar av blodtrycket på mottagning, men nu visar alltså SBU:s rapport att det går lika bra att låta patienten själv mäta blodtrycket hemma.

Ingen skillnad i följsamhet

Genomgången av de studier som finns visar att hemblodtrycksmätning är lika effektivt som mätning på mottagning när det gäller att styra den blodtryckssänkande behandlingen. Det är inte heller någon skillnad när det gäller följsamhet till behandlingen mellan de som mäter sitt blodtryck hemma och de som gör det på mottagning.

Det finns flera fördelar med att låta patienten själv mäta sitt blodtryck i hemmet:

• Patienten slipper uppsöka mottagning varje gång blodtrycket ska mätas.
• Värdena kan bli tillförlitligare eftersom det är enkelt att göra fler mätningar vid olika tider på dygnet.
• Patienten blir mer involverad och kan ta större ansvar för sin behandling.
• Metoden kan vara kostnadsbesparande eftersom antalet mottagningsbesök blir färre. Det finns dock ingen säker kostnadsanalys.

Tänkbara nackdelar kan vara att det ökade ansvaret för patienten kan leda till större oro samt att patienten på eget bevåg ändrar sin läkemedelsdosering.

SBU säger också att det passar säkert inte för alla att själva mäta blodtrycket hemma. Om metoden ska användas bör därför bedömas för varje individ.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida