SBU bygger upp databas om tvivelaktiga behandlingsmetoder

Regeringen vill att sjukvården ska få mer kunskap om vetenskapliga kunskapsluckor. Därför bygger nu SBU upp en databas med sammanställningar av behandlingsmetoder vars effekter man inte vet tillräckligt mycket om.

För omkring ett år sedan gav regeringen i uppdrag till Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU, att täppa till ovetenskapliga kunskapsluckor.

I uppdraget från socialminister Göran Hägglund konstateras att SBU:s kunskap om behandlingsmetoder vars effekt man inte vet tillräcklig mycket om inte har utnyttjats tillräckligt.

För att ändra på det bygger nu SBU upp en databas där det ska finnas en sammanställning av kända kunskapsluckor. Den kommer att bygga på rapporter från källor som Socialstyrelsen, Sveriges kommuner och landsting och Läkemedelsverket.

Definitionen av en vetenskaplig kunskapslucka är enligt SBU:

  • när det saknas tillförlitliga studier,
  • när det saknas systematisk litteraturöversikt,
  • eller när en litteraturöversikt visar att det finns en osäkerhet kring en behandlingsmetods effekt.

Den som känner till behandlingsmetoder med oklar effekt kan tipsa SBU. Se länk här intill.

 

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida