SBU har granskat hur cancer kan upptäckas tidigare

SBU har granskat hur cancer kan upptäckas tidigare
Bifogade fotografier i remisser för utredning av malignt melanom ger en förkortad väntetid till specialistbedömning. Arkivbild: Colourbox

Snabbspår förkortar tiden till diagnos — men kan få till följd att andra tvingas vänta längre.

På uppdrag av regeringen har SBU granskat om det finns metoder, utöver screening, som gör att cancer kan upptäckas tidigare.

En sådan metod är snabbspår eller särskilda mottagningar för personer med misstänkt cancer. Här kan tiden till diagnos förkortas med några veckor, men det är oklart om det leder till minskad dödlighet. Dessutom finns det en risk för undanträngning, att patienter som inte utreds via snabbspår får vänta längre. Enligt SBU-rapporten behöver de här frågorna utredas mer.

  • Att till remisser bifoga fotografier på misstänkta hudförändringar är en metod där tiden till diagnos och omhändertagande förkortas. Här finns ett måttligt starkt vetenskapligt underlag, enligt SBU.
  • Att ge allmänheten kunskap via informations- och utbildningskampanjer leder till ökad medvetenhet och kunskap. Men det är oklart om det gör att diagnos kan ställas i ett tidigare skede eller om det minskar dödligheten.
  • Kampanjer med rekommendationer till kvinnor att själva undersöka sina bröst påverkar inte dödligheten i bröstcancer. Dock ökar antalet diagnostiska och kirurgiska ingrepp.

Sammantaget anser SBU att studierna inom området har låg kvalitet vilket gör att det saknas vetenskaplig evidens för olika metoder.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida