Sent besked om spridd cancer

Patienten fick inte chans att delta i utformningen av vården under sin sista tid i livet.?

Patienten kom till akutmottagningen med andningsbesvär. Röntgenundersökningar visade tydliga tecken på en spridd och inoperabel tumör i ena lungan. Men när cancerbeskedet lämnades några dagar senare sades inget om att den inte gick att operera, utan patienten fick veta att en bronkoskopi behövde göras.??

Drygt en vecka efter ingreppet sökte patienten akut på grund av tilltagande andningsbesvär. Undersökningar visade då att höger lunga var ytterligare förtätad och behandling mot lunginflammation sattes in.?

Först då informerades patienten och anhöriga om att tumören var inoperabel och att cytostatika kunde sättas in för att lindra. Redan samma kväll försämrades tillståndet. Ansvarig sjuksköterska dokumenterade att patienten sjönk i syresättning och att syrgasbehandlingen ökades.??

Det fanns ingen plan för uppföljning av patienten och först inte heller någon dokumentation av att bedömning gjorts med hjälp av Mews, Modified early warning score. När ansvarig sjuksköterska på natten noterade att summan var åtta tillkallades läkare, något som ska ske när summan är fyra eller mer. Beslut togs om flytt till intensivvårds­avdelningen. Fyra dagar senare avled patienten.

??Anhöriga anmälde händelsen till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo. Vårdgivaren får kritik av Ivo för att inte ha gett tidig och fullödig information om vad röntgen­undersökningarna visade. Patienten fick ingen möjlighet att delta i vården under sin sista tid i livet.

?Ivo anser även att vårdgivaren har brustit i övervakningen av patienten genom att inte säkerställa att rutiner som Mews användes när tillståndet försämrades. ?

(Diarienr 8.2-32505/2014-19)

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida