Sirius ambulans i Östergötland hotas inte av konkursen i Skåne

Sirius ambulans i Östergötland hotas inte av konkursen i Skåne
Lena Lundgren, hälso- och sjukvårdsdirektör i Östergötland, anser att Sirius uppfyller kraven i upphandlingsavtalet. Företagets konkurs i Skåne påverkar inte Östergötland.

Sirius ambulansverksamhet i Östergötland är inte hotad efter företagets konkurs i Skåne. Tvärtom kan Vårdförbundets medlemmar komma att slippa det nollbud som tidigare lagts.

Vårdfokus berättade i går att Sirius lämnat in en ansökan om konkurs till tingsrätten i Stockholm. Företaget sköter på entreprenad stora delar av ambulansverksamheten i Skåne och Östergötland, men för tillfället är det bara ambulansen i Skåne som berörs.

Anledningen är att landstinget i Östergötland tecknat avtal med moderbolaget Sirius Humanum AB, och det var dotterbolaget Sirius Humanum Ambulans AB som i går konkursförklarades.

Olika tolkningar

Skillnader i hur avtalen har tolkats är en anledning till att Sirius ambulansverksamhet i Östergötland klarat sig bättre än den i Skåne, menar företagets VD Anders Malmqvist.

– I Östergötland får vi en ökad ersättning i takt med att antalet uppdrag blir fler. I Skåne fick vi inte en krona extra vilket gjorde att vi inte klarade att täcka de ökade kostnaderna. Vi anser att samma sak stod i avtalet med Region Skåne men den tolkningen har inte de gjort, säger Anders Malmqvist.

På gårdagens presskonferens med Region Skånes ledning förklarade hälso- och sjukvårdsdirektören Karin Christensson att regionen anser att den har följt avtalet.

Hoppas på ny löneöversyn

Som Vårdfokus berättat tidigare fick ambulanssjuksköterskorna i Skåne och Östergötland ett nollbud i lönerevisionen. Men eftersom Sirius inte längre behöver pumpa in pengar i dotterbolaget för att hålla det vid liv, ser Vårdförbundet nu en möjligt att på nytt se över lönerna i Östergötland.

Pia Molander, ombudsman i Vårdförbundet Östergötland, vill att Sirius senast den 16 mars svarar på vad som händer med nollbudet.

Brister i arbetsmiljön

Hon berättar att företaget i samma veva ska ge besked om hur olika brister i arbetsmiljön ska åtgärdas. Vårdförbundet har tillsammans med anställda på företaget skickat över en lista med fem punkter som de anser måste åtgärdas.

–Det har länge varit känt att det finns omfattande arbetsmiljöbrister inom Sirius verksamhet, men detta är ingenting som påverkar kontraktet med landstinget i Östergötland, säger hälso- och sjukvårdsdirektören i Östergötland, Lena Lundgren.

Hon förklarar att landstinget fungerar som beställare och enbart utgår från medborgarnas perspektiv.

– Där anser vi att Sirius uppfyller målen i avtalet. Därför är det helt rätt att Vårdförbundet och de anställda vänder sig till arbetsgivaren och arbetsmiljöverket i den här frågan, säger Lena Lundgren.

Brister i arbetsmiljön riskerar att slå mot patienterna, har inte landstinget något ansvar för det?

– Bra arbetsmiljö och delaktighet för personalen är givetvis viktigt för att kunna leverera bra vård. När det gäller patienternas säkerhet så har varje verksamhet en skyldighet att rapportera brister. Finns sådana ska åtgärder vidtas.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida