Självskadebeteende

Slutstation rättspsyk. Om tvångsvårdade kvinnor som inte dömts för brott. Sofia Åkerman och ThérŨse Eriksson. Natur & Kultur 2011, www.nok.se, ISBN 978-91-27-13223-8??

Med boken vill författarna, som båda har egna erfarenheter av själv­skadebeteende, sätta fokus på de missförhållanden som kan uppstå när självskade­patienter placeras på rätts­psykiatrisk högsäkerhetsklinik. Patienter och psykologer vittnar om hur fel det blir när dessa svårt sjuka flickor placeras bland tungt kriminella på anstalter där hög säkerhet går före adekvat vård.

Bältesläggning, skyddshandskar, hockeyhjälmar och isolering under längre perioder används för att hindra patienter från att skada sig själva. Eftersom dessa olagliga tvångsåtgärder ofta används i det fördolda, och sällan hamnar i journalerna, blir det omöjligt för Socialstyrelsen att granska fallen. Flickorna ser det mer som straff än behandling och uppfattar det som att samhället inte bryr sig.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida