Sjuksköterska blir professor i miljömedicin

Sjuksköterska blir professor i miljömedicin
Eva Rönmark är sjuksköterska och forskare. Nu även professor i miljömedicin vid Umeå universitet.

Eva Rönmark har framför allt forskat på astma och allergi. Nu blir hon adjungerad professor i miljömedicin vid Umeå universitet.

7 december 2011

Eva Rönmark började som anestesisjuksköterska och fortsatte som forskare inom Olin-studierna, obstruktiv lungsjukdom i Norrbotten. Hon disputerade 1999, på en studie om astma och allergi hos barn och vuxna. Genom ett Sida-uppdrag har hon byggt upp en forskningsverksamhet kring astma, allergi och kol i Hanoi i Vietnam.

Som adjungerad professor i miljömedicin kommer hon fortfarande att vara chef för Olin-studierna och lärare i forskarutbildning vid Umeå universitet. Hon tillhör även Fou-enheten vid vid Norrbottens läns landsting.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida