Sjuksköterska prisas för ALS-forskning

Anneli Ozanne har undersökt hur patienter med ALS och närstående drabbas av sjukdomen. I dag belönas hennes forskning med tv-kvinnan Ulla-Carin Lindquists pris.

Anneli Ozanne belönas med 200 000 kronor för sin forskning om livskvalitet hos patienter och deras anhöriga under den svåra tid då den obotliga sjukdomen ALS, Amyotrofisk Lateral Skleros, bryter ner den drabbade. Ett av fynden bland par var att de följer varandras mående upp och ned ganska väl.

– Om en av dem mår dåligt, brukar den andra också göra det. Samma sak under bättre perioder, om exempelvis den sjuke mår bättre är chansen större att partnern också gör det, säger Anneli Ozanne.

Tung börda

Det visade sig också att närstående drar ett tungt lass, både psykiskt och fysiskt, även om de vill stötta och hjälpa till.

– Närstående har sämre individuell livskvalitet än patienterna. De har väldigt lite egen tid och nästan ingen möjlighet att återhämta sig.

Både patienter och närstående uppger samma saker på listan över vad som är viktigast i livet, nämligen relationer till familj, barn, vänner och arbetskompisar.

Prispengarna ska gå till vidare forskning om patienter, närstående och hur vård- och omsorgspersonal kan hjälpa.

Mycket uppmärksamhet

Anneli Ozanne är sjuksköterska och arbetar på neurologkliniken, Sahlgrenska universitetssjukhuset. Hon forskar vid institutionen för neurovetenskap och fysiologi, Göteborgs universitet.

I dag turnerar Anneli Ozanne mellan olika intervjuer på tevestationerna. Priset är till Ulla-Carin Lindquists minne, den tidigare nyhetsuppläsaren som fick sin ALS-diagnos 2003 och som avled 10 mars 2004.

 Så här lyder prismotiveringen:

Forskning om livskvalitet vid ALS är ett viktigt område för att stödet till patienter med ALS och deras närstående skal bli så bra som möjligt.

Anneli Ozanne, sjuksköterska i ALS-teamet, Sahlgrenska universitetssjukhuset, har skrivit en avhandling ”Living with ALS-perspectives of patients and next of kin”.

Hon har undersökt olika aspekter av livskvalitet och välbefinnande hos patienter med ALS och deras närstående i relation till den fysiska funktionen. Hon har även tittat på hur patienterna och deras närstående hanterar sin vardag.

Detta är kunskap som bidrar till att såväl patienter som närstående kan få ett bättre omhändertagande.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida