Sjuksköterskan rätt nivå för suicidprevention

Sjuksköterskor borde ha en betydligt större roll i det självmordsförebyggande arbetet än de har i dag, anser riksförbundsordföranden Gunilla Wahlén.

Att suicidprevention är ett specialområde för Birgitta Westerman vet kollegerna på Järvapsykiatrin; specialistläkare, sjuksköterskor, psykologer, kuratorer och skötare med psykoterapeutlegitimation, som alla gör riskbedömningar. Sjuksköterskor på bvc, skolor, vårdcentraler och i äldrevården är den rimliga nivån för självmordsförebyggande arbete, anser Gunilla Wahlén, ordförande i Riksförbundet för suicidprevention och efterlevandes stöd, SPES. Men i dag är få av dem involverade.

— Tyvärr har man tappat omvårdnadsbiten i det förebyggande arbetet. Det är sorgligt, säger hon.

I dag ser vi suicidprevention som en folkhälsofråga. Men Gunilla Wahlén har, när hon arbetade på iva och akutmedicin, sett unga flickor skrivas ut utan fortsatt vård efter självmordsförsök, ett uppdrag som gjort för distriktssköterskor där det inte finns psykiatriska öppenvårdsteam, tycker Gunilla Wahlén.

Personer som gjort självmordsförsök hamnar oftast i den somatiska vården. Sjuksköterskan kan ta ansvar över klinikgränserna, förvissa sig om att en uppföljning sker och med sin kompetens se till att patienten får den omvårdnad som behövs.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida