Sjuksköterskorna på operation visade sitt yrke för allmänheten

Sjuksköterskorna på operation visade sitt yrke för allmänheten
Karlskronas operationssjuksköterskor visade i dag upp sig för besökare på Blekingesjukhuset.

Den Europeiska operationssjuksköterskedagen firades i dag för sjunde året i rad. Bland annat i Karlskrona.

Precis som på flera andra orter i landet gjorde Blekingesjukhusets operations- och anestesisjuksköterskor i Karskrona dag gemensam sak och mötte besökarna i huvudentrén.

De svarade på frågor, berättade, förklarade och visade bildspel. Besökarna fick veta vad som menas med olika operativa ingrepp, varför förberedelser som descutantvätt inför operation är så viktiga och varför man måste fasta inför en operation.

Patienterna fick  titta och känna på larynxmasker och perifera venkatetrar. Thoraxoperation var  också med och visade hur nya hjärtklaffar kan se ut och känns.

Temat varr perioperativ omvårdnad – en mänsklig profession. Det var Eorna, den europeiska organisationen för operationssjuksköterskor, som utlyste firandet av Perioperative nursing day.

Med begreppet perioperativ menas hela den process som patienten genomgår: den preoperativa fasen, tiden före kirurgiska behandlingen, den intraoperativa, själva operationen tills den är avslutad, och den postoperativa fasen, som avser när operationen är avslutad och patienten vårdas på en intensivvårds- eller postoperativ avdelning.

Operationsavdelningen är en ganska undanskymd, snudd på dold, arbetsplats. Är man inte en patient som ska opereras eller personal på avdelningen har man inte där att göra, framför allt av hygienskäl. Ofta får patienten träffa en anestesisjukskötersk före operation, medan operationssjuksköterskorna i allmänhet är klädda till oigenkännlighet när de möter patienten. Det var de noga med att inte vara i dag.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida