Sjuksköterskorna på Sundsvalls sjukhus tvingas städa

Operationssjuksköterskan Nina Wengelin tycker att det är slöseri med resurser att låta specialistutbildade sköta städningen.

19 september 2011

När det var dags för storstädning av anestesikliniken på Sundsvalls sjukhus var det inte bara städpersonal som städade utan även operationssjuksköterskorna.

Det reagerade operationssjuksköterskan Nina Wengelin på.

– Jag förstår att vi måste städa sådant som steril- och protesförråd, men det finns mycket annat som städpersonalen skulle kunna städa, till exempel stolar och pallar som vi nu stod och gnuggade.

Bättre planering krävs

Nina Wengelin tycker att hela planeringen behöver tänkas igenom ordentligt. Det är mycket som ska dammas och hjul som ska skrubbas, kanske behövs det mer städpersonal. Hon och hennes kolleger hjälper gärna till, men inte i den utsträckning som de gjorde i somras.

Kjell Karlsson är verksamhetschef på anestesikliniken, Sundsvalls sjukhus. Han håller med Nina Wengelin om att det inte är optimalt och att planeringen av storstädningen behöver ses över.

– Vi städade i vecka 34 och delade upp det på torsdag-fredag ena veckan och måndag – tisdag nästa vecka, men det är inte bra. Vi ska försöka lägga städningen på sommaren eller en helg framöver. Men vi har inte mäktat med det hittills, säger Kjell Karlsson.

Han påpekar också att det inte är bara städning som pågår de dagar som operationsverksamheten hålls nere. De går då även igenom utrustning, instrument och förråd, och passar på att fortbilda personalen.

Men Nina Wengelin säger sig inte ha sett skymten av någon fortbildning.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida