Sjuksköterskornas uppfinning har gjort ambulanstransporten mer patientsäker

Sjuksköterskornas uppfinning har gjort ambulanstransporten mer patientsäker
Den transportalbla ställningen för medicinteknisk utrustning har givit tre sjuksköterskor ett pris för bästa innovation i Kalmar län. Foto: Björn Ohlsson

Tre sjuksköterskor har uppfunnit en mobil ställning för medicinteknisk utrustning som kan vara livsavgörande vid ambulanstransporter av intensivvårdspatienter. Deras ”sidepack” kan minska transporttiden med upp till ett par timmar.

Ambulanssjuksköterskorna Björn Ohlsson och Mikael Andersson har, tillsammans med narkossjuksköterskan Ulf Sperlinge, uppfunnit ett så kallat sidepack. Det är en transportabel ställning där all medicinteknisk utrustning som ska följa med patienten från intensivvården till ambulansen finns samlad.

Under ett år har den prövats i Kalmar och har under den tiden blivit så uppskattad att den nu används över hela länet. Uppfinningen har dessutom nominerats till stiftelsen SKAPA:s stipendium för ”kreativt nyskapande produkter och tjänster”.

– Idén till ställningen fick vi för att vi såg alla problem med tidsödande transporter av lös utrustning som kopplades på patienterna, säger Björn Ohlsson.

Lätt att koppla in

Upphängningsanordningen är en mobil ställning där till exempel ventilator, övervakningsutrustning och infusionspump finns samlat. Det innebär att personal på intensivvården enkelt kan koppla in utrustningen på patienten och att ambulanspersonalen lätt kan transportera både patient och utrustning till bilen där allt enkelt kan kopplas in.

– Transporttiden mellan Kalmar och Linköping reduceras med mellan en halvtimma och två timmar och det kan vara helt avgörande för patientens framtida livskvalitet. Att flytta över, koppla in och montera fast all utrustning med det trassel av slangar och sladdar som tidigare uppstod, var tidsödande, säger Björn Ohlsson.

Nomineringen innebär att sjuksköterskorna redan har fått ett pris för bästa innovation i Kalmar län. På Tekniska mässan i oktober vet vi om de också får SKAPA-stipendiet där den totala prissumman är en halv miljon kronor.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida